JK Reģistrācijas veidlapa.

Reflekanta dati!

Piemers: 31-12-1990

Izglitības dati!

Darba vieta dati!

Dzīves vietas un saziņas dati

Uzņemšanas dati

Informāciju par iespēju studēt Juridiskajā koledžā uzzināju (drīkst atzīmēt vairākus):

Iesniegumam pievienoju:*